top of page

גילוי נאות ואמנת השירות

זהבית גולדשטיין

גילוי נאות

הסוכנות עוסקת בשיווק פיננסים, פנסיה וביטוח, יובהר, כי זהבית גולדשטיין אינה יועצת פנסיונית ואינה מספקת שירותי ייעוץ פנסיוני מתוך כלל הגופים הקיימים במשק. זהבית גולדשטיין היא סוכנות לביטוח פנסיוני המשווקת מוצרים פנסיוניים, מוצרי ביטוח ומוצרים נוספים בגינם היא זכאית לעמלות ישירות מהגופים המוסדיים והיצרנים השונים במשק עבור כל מוצר ביטוחי ושאינו ביטוחי שהסוכנות מטפלת בו עבור הלקוח.

 

זהבית גולדשטיין שותפה בפירמת שותפים לניהול פיננסי, ארביטראז'.

 

לסוכנות הסכמים מסחריים עם הגופים המוסדיים הבאים בחלוקה לפי מוצרים:

 

בתחום הפנסיה: כלל, הראל, מגדל, הפניקס, מנורה, אלטשולר שחם, הלמן אלדובי ודש – מיטב.

 

בתחום הפיננסים: אלטשולר שחם, ילין לפידות, אקסלנס, כלל, מיטב-דש, אנליסט, איי.בי.איי, הראל, מור, סלייס והלמן אלדובי.

 

בתחום ההשקעות האלטרנטיביות: קרנות גידור, קרנות חוב, קרנות השקעה ועוד.

 

בתחום הביטוח והחיסכון: כלל, הראל, הפניקס, מגדל, הכשרה, מנורה ואיילון.

 

בתחום נסיעות לחו“ל: הראל, מגדל, דיוויד שילד ופספורטכארד.

זהבית גולדשטיין ו/או ארביטראז' היא סוכנות בבעלות פרטית ואינה שייכת לאף אחת מחברות הביטוח או בתי ההשקעות. 

אמנת השירות

סוכנות זהבית גולדשטיין שואפת לנהל קשר עם הלקוח לאורך זמן ועל בסיס אמון מלא.

 

הסוכנות מתחייבת להעניק שירות אישי ואיכותי המושתת על הגינות ,שקיפות, פשטות, מהירות, מקצועיות, כבוד ואכפתיות הנותן מענה לצרכי הלקוח ומשפחתו אנו מתחייבים לכבד את פרטיות הלקוח.

 

אמנת השירות מבוססת על חוזר שירות סוכנים ויועצים ללקוחות שפורסם ע"י הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון ביום 01 במאי 2018, ומביאה לידי ביטוי מענה לציפיות הלקוחות, מקבלי השירות מול סוכני הביטוח נותנת השירות כדלקמן:

 

הסוכנות וסוכני המשנה ייתנו מענה מתאים לצרכי לקוח, תוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת פניית הלקוח המבקש לתאם עמו פגישה או לשוחח איתו.

 

הסוכנות וסוכני המשנה יקיימו תקשורת יעילה וזמינה עם לקוחותיה, יספקו מענה ראשוני לכל פנייה, וימסרו  תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן, וכל זאת תוך 2 ימי עסקים מקבלת פניית הלקוח.

 

הסוכנות וסוכני המשנה ייתנו מענה ענייני תוך זמן סביר לבקשת לקוח לקבל ולהעביר אישור או מסמך, וכן להעביר בקשה לגוף המוסדי לביצוע פעולה הקשורה למוצר, והכול מבלי לגרוע מהוראות אחרות לעניין זה וכל זאת תוך 7 ימי עסקים.

 

הסוכנות וסוכני המשנה ימסרו כל מסמך הקשור ללקוח, ונמצא ברשותנו על פי דין, לרבות לקוח לשעבר, וכל זאת תוך 3 ימי עסקים מקבלת פניית הלקוח.

 

הסוכנות וסוכני המשנה ימסרו ללקוח שפנה אליה בעניין תביעה, מידע אודות זכויותיו, ויביאו לידיעתו את דרכי הפעולה העומדות בפניו בהליך יישוב התביעה וכל זאת תוך 2 ימי עסקים.

  

לאורך הזמן חלים לא מעט שינויים במצבך ובמצב משפחתך, ונשמח אם חל אחד השינויים הבאים תוכל לעדכננו בהקדם האפשרי:

  • הצטרפות למקום עבודה חדש

  • עזיבת מקום עבודה

  • גידול בשכר

  • שינוי מבנה הפרשות בשכר

  • שינוי מקצוע

  • שינוי מצב משפחתי

  • שינוי מצב בריאותי

  • התחלת עישון
     

אני מודה לך שבחרת בי כסוכנת הביטוח שלך, ומיידעת אותך כי אני פועלת בכל תחומי הביטוח לרבות: ביטוחי בריאות וסיעוד, ביטוח חיים, פנסיה ומנהלים, ביטוחי אובדן כושר עבודה, ביטוחי משכנתא, מחזור משכנתאות, קרנות השתלמות וקופות גמל, חסכון לילדים, ניהול תיקי השקעות, ביטוח נסיעות לחו"ל ועוד.

 

אשמח לעמוד לשירותך ולרשותך ולספק כל מידע נוסף שיידרש.

ממונה אחראי על שירות לקוחות בסוכנות וכתובת אישית לפניות לקוחות הינה מנכ"ל סוכנות ארביטארז' – שחר שמאי

נייד – 0547725825 או מייל :shahar@ar-fo.co.il

שעות פעילות: ימים א-ה 08:00-16:00

כתובת: אימבר 23 פתח תקווה ,למשלוח דואר :ת.ד. 7197 פתח תקווה ,מיקוד 4934829

bottom of page